• امروز : چهارشنبه - ۱۰ خرداد - ۱۴۰۲
  • برابر با : Wednesday - 31 May - 2023

انتظارات_شرکا_تامین_اجتماعی

۰۹آبان
آرمان خالقی: انتظارات شرکای تامین اجتماعی از وزیر کار آینده

آرمان خالقی: انتظارات شرکای تامین اجتماعی از وزیر کار آینده

در حال حاضر موضوع تفکیک وزارت رفاه و تامین اجتماعی از وزارت کار و اموراجتماعی موضوعی اســت که هنوز در مجلس هم به قطعیت نرسیده است. این مسئله را باید در نظــر گرفت که ما درباره تامین رفاه عمومی از طریق ســازمان تامین اجتماعی صحبت میکنیــم و ایجاد امنیــت و آینده درآمدی، شــغلی، درمانــی و… […]