×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

اخبار ویژه

امروز : دوشنبه, ۱۳ تیر , ۱۴۰۱

فکس تلفن استانها  
  ۰۴۱-۳۵۲۴۵۱۶۳ ۰۴۱-۳۵۲۶۰۱۷۹–۳۵۲۶۰۲۰۰ آذربایجان شرقی ( تبریز) ۱
۰۴۴-۳۳۴۸۱۲۵۰ ۰۴۴-۳۳۴۸۱۲۵۰ آذربایجان غربی ( ارومیه ) ۲
۰۴۵-۳۳۷۴۸۷۳۸ ۰۴۵-۳۳۷۴۸۷۳۸-۳۳۷۴۲۰۰۱ داخلی ۲۵ اردبیل ۳
۰۳۱-۳۶۶۳۶۰۷۷ ۰۳۱-۳۶۶۳۶۰۷۲-۳ اصفهان ۴
۰۲۶-۳۴۶۴۵۸۶۳  ۳۴۶۴۵۸۶۳-۳۳۵۵۵۹۱۰- ۰۲۶- البرز ۵
  ۰۸۴۳-۲۲۲۸۱۲۵     ۲۲۲۸۱۲۵-۲۲۲۸۰۸۸ -۰۸۴۳ ایلام ۶
    بوشهر ۷
۸۸۷۲۳۸۷۹ ۳- ۸۸۷۲۵۹۴۲ تهران ۸
۰۳۸-۳۳۳۳۹۸۲۶ ۳۳۳۳۴۰۲۸- ۰۳۸-۳۲۲۲۲۶۱۲ چهارمحال و بختیاری( شهر کرد) ۹
۰۵۶-۳۲۳۵۰۱۰۱ ۰۵۶-۳۲۲۵۵۳۶۲ خراسان جنوبی ( بیرجند) ۱۰
۰۵۱-۳۸۶۸۷۱۴۰ ۳۸۶۸۷۱۷۶ -۳۸۶۷۴۷۸۲- ۰۵۱ خراسان رضوی( مشهد ) ۱۱
۰۵۸-۳۶۲۱۱۳۶۵ ۳۶۲۱۱۳۶۰-۹- ۰۵۸ خراسان شمالی ( بجنورد) ۱۲
۰۶۱-۳۳۹۱۶۸۱۴ ۰۶۱-۳۳۹۱۶۸۱۴ خوزستان( اهواز ) ۱۳
۰۲۱-۸۹۷۸۲۷۰۲ ۳۳۴۴۵۲۸۸- ۳۴۴۲۷۰۲ ۰۲۴-۳ زنجان ۱۴
۳۳۴۶۴۵۰۰- ۰۲۳ ۳۳۴۶۳۰۹۹- ۰۲۳ سمنان ۱۵
۵۴۳۳۵۹۲۰۲۷ ۵۴۳۳۵۹۲۰۲۷ سیستان و بلوچستان ( زاهدان ) ۱۶
داخلی ۷ ۰۷۱-۳۲۲۸۴۱۸۸-۳۲۲۸۴۲۵۶-۳۲۲۸۴۲۰۷-۳۲۲۸۴۲۰۱-۳۲۲۸۴۲۴۵ فارس ( شیراز ) ۱۷
 ۳۳۳۷۹۵۳۷- ۰۲۸  ۳۳۳۷۹۵۳۷- ۰۲۸ قزوین ۱۸
۶۶۴۰۳۰۳- ۰۲۵۳ ۶۶۴۰۳۰۱-۲- ۰۲۵۳ قم ۱۹
۰۸۷-۳۳۳۸۳۴۵۳ ۰۸۷-۳۳۳۸۳۴۵۳ کردستان ( سنندج ) ۲۰
۰۳۴-۳۲۷۲۵۷۹۸ ۰۳۴-۳۲۷۲۵۷۹۸ کرمان ۲۱
۰۸۳-۳۸۲۵۴۴۹۱ ۰۸۳-۳۸۲۵۴۴۹۱ کرمانشاه ۲۲
۳۳۳۳۵۶۵۷- ۰۷۴ ۳۳۳۳۵۶۵۷- ۰۷۴ کهگیلویه و بویراحمد ( یاسوج) ۲۳
۰۱۷-۳۲۳۲۷۵۶۰ ۰۱۷-۳۲۳۵۲۴۴۵-۶ * ۰۱۷-۳۲۲۳۱۰۱ گلستان ( گرگان ) ۲۴
 ۳۳۴۷۳۰۱۷- ۰۱۳ ۳۳۴۷۱۲۳۷- ۰۱۳ گیلان ( بندرانزلی) ۲۵
۰۶۶-۳۳۳۰۷۳۵۸ ۳۳۳۵۶۵۱- ۰۶۶-۳۳۳۰۷۳۵۸ لرستان ( خرم آباد ) ۲۶
۳۳۳۵۹۰۶۳- ۰۱۱  ۳۳۳۵۹۰۶۳- ۰۱۱-۳۳۳۶۹۹۵۰ مازندران ( ساری ) ۲۷
۸۶۳۳۶۶۳۷۴۱ ۰۸۶۳۳۶۶۲۰۳۵–۷ مرکزی ( اراک ) ۲۸
۸۱-۳۸۲۵۵۹۷۰ ۰۸۱-۳۸۲۵۴۴۹۰ همدان ۲۹
۰۷۶-۳۳۶۶۵۳۰۱ ۰۷۶-۳۳۶۶۵۳۰۱ هرمزگان ( بندرعباس ) ۳۰
۰۳۵-۳۷۲۶۱۲۱۹ ۷۲۶۱۲۱۷-۱۸ ۳- ۰۳۵ یزد ۳۱

 

درخواست هایSQL :110. زمان تولید:0,722 ثانیه. مصرف حافظه:28.51 mb