دبیر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید کشور با گلایه از عدم حضور برخی از مدیران در جلسه کارگروه رفع موانع تولید استان کرمان تصریح کرد: مصوبات کارگروه رفع موانع، لازم الاجرا و غیبت مدیران در جلسات تخلف است که بر همین اساس مدیران غایب به بازرسی معرفی خواهند شد.