هم‌افزایی دستگاه‌های متولی، اولین گام برای تقویت تولید دانش‌بنیان است

به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران عضو هیات رئیسه اتاق ایران با اشاره به حساسیت ویژه مقام معظم رهبری نسبت به عرصه تولیدات دانش‌بنیان و نگاه متفاوت ایشان به حوزه علم و دانش، گفت: نام‌گذاری امسال با عنوان تولید دانش‌بنیان و اشتغال آفرین راه را بر همه روشن کرد تا هر … ادامه خواندن هم‌افزایی دستگاه‌های متولی، اولین گام برای تقویت تولید دانش‌بنیان است