تدوین استراتژی توسعه صنعتی باید واقع بینانه باشد

به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران: آرمان خالقی، عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن و تجارت ایرانبا بیان اینکه راهبرد صنعتی و استراتژی توسعه صنعتی یک سابقه طولانی در کشورمان دارد گفت: اسناد زیادی روی این قضیه کار شده و مطالعاتی هم در این خصوص صورت گرفته است. وی افزود: … ادامه خواندن تدوین استراتژی توسعه صنعتی باید واقع بینانه باشد