ارزش این ۱۵ قلم کالا معادل ۱۹ میلیارد و ۶۲۱ میلیون دلار و وزن آنها ۶۷ میلیون و ۹۰۲ هزار تن برآورد شده که سهم بیش از ۴۷ درصدی از ارزش و سهم حدود ۵۸ درصدی از وزن کل صادرات کشور از ابتدای امسال تا پایان بهمن‌ماه را به خود اختصاص داده است. براساس گزارشی که از سوی معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران منتشر شده، صادرات «میعانات گازی» سهم بیش از ۱۳ درصدی در وزن و سهم بیش از ۱۵ درصدی در ارزش کل صادرات دارد. صادرات این قلم کالا در ۱۱ ماه منتهی به بهمن سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، هم از لحاظ وزنی و هم ارزشی با افت بیش از ۷ درصد و ۵ درصد مواجه بوده است. «گاز طبیعی مایع شده» نیز در مدت زمان مورد بررسی، سهم وزنی بیش از ۹ درصدی و سهم ارزشی ۶ درصدی از کل صادرات را به خود اختصاص داده است. مقایسه آماری صدور این کالا نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد که این کالا به لحاظ وزنی رشد نزدیک به ۲۸ درصد و به لحاظ ارزشی نیز نزدیک به ۲۹ درصد رشد را تجربه کرده است. سومین کالا نیز «پروپان مایع شده» است که توانسته در مدت زمان مورد بررسی، سهم وزنی نزدیک به ۳ درصد و سهم ارزشی بیش از ۳ درصد را به خود تخصیص دهد. صدور این کالا نسبت به مدت مشابه سال قبل نزدیک به ۴ درصد در وزن افت و ۵/ ۲۲ درصد در ارزش رشد داشته است. از سوی دیگر مطابق آمارها، سه قلم کالای ذکر‌شده، سهم بیش از ۲۴ درصدی در کل صادرات بدون نفت خام در کشور را از آن خود کرده‌اند.

سهم سایر کالاهای صادراتی

ارزیابی‌ها نشان می‌دهد سهم بیش از ۳ درصدی در وزن و سهم حدود ۳ درصد در ارزش کل صادرات از ابتدای امسال تا انتهای بهمن‌ماه، حاصل صدور «متانول» است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افت وزنی ۶ درصدی و رشد ارزشی حدود ۲۹ درصدی مواجه بوده است. صادرات «روغن‌های سبک و فرآورده‌ها به‌جز بنزین» نیز توانسته در ۱۱ ماه منتهی به بهمن سال‌جاری، سهم بیش از ۲ درصدی در وزن و سهم نزدیک به ۳ درصدی در ارزش را از آن خود کند. براین اساس صدور این کالا نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته با افت ۶۰ درصدی در وزن و افت بیش از ۵۲ درصدی در ارزش روبه‌رو بوده است. صدور «سنگ‌آهن هماتیت دانه‌بندی با خلوص آهن بیشتر از ۴۰ درصد» نیز سهم وزنی نزدیک به ۱۴ درصد و سهم ارزشی بیش از ۲ درصد را از کل صادرات کشور به خود تخصیص داده و نسبت به مدت مشابه سال گذشته نیز افت وزنی نزدیک به ۹ درصد و رشد ارزشی ۳۰ درصدی را تجربه کرده است. سهم صادرات «محصولات نیمه‌تمام از فولاد غیرممزوج کمتر از ۲۵ درصد کربن» هم به لحاظ ارزشی و هم به لحاظ وزنی، بیش از ۲ درصد است که نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل هم در ارزش رشد نزدیک به ۲۰۴ درصدی را تجربه کرده و هم در وزن با رشد بیش از ۱۷۸ درصدی روبه‌رو بوده است. «پسته با پوست تازه یا خشک» نیز در ۱۱ ماه منتهی به بهمن سال‌جاری سهم کمتر از یک درصدی در وزن و سهم حدود ۲ درصدی در ارزش کل صادرات را به خود اختصاص داده است. در کارنامه صدور این کالا نسبت به مدت مشابه سال گذشته، افت نزدیک به ۳ درصد در وزن و افت نزدیک به ۸ درصد در ارزش ثبت شده است.

صادرات «بوتان مایع‌شده در ظروف یک هزار سانتی‌متر مکعب و بیشتر» نیز سهم بیش از یک درصدی در وزن و سهم حدود ۲ درصدی در ارزش کل صادرات ۱۱ ماه منتهی به بهمن سال جاری دارد که نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته به لحاظ وزنی افت ۵/ ۷ درصدی و به لحاظ ارزشی رشد نزدیک به ۱۹ درصد را به‌نام خود ثبت کرده است. «سایر گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی‌شکل مایع شده» نیز از کل صادرات ۱۱ ماه منتهی به بهمن سال‌جاری بیش از یک درصد از وزن و نزدیک به ۲ درصد از ارزش را به خود اختصاص داده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افت ۳۷ درصدی در وزن و افت نزدیک به ۴۰ درصدی در ارزش داشته است. «اتیلن گلایکول (اتان دی ئول)» هم در مدت زمان مورد بررسی توانسته سهم کمتر از یک درصدی را در وزن و سهم نزدیک به ۲ درصدی را در ارزش کل صادرات به خود تخصیص دهد.

«اوره حتی به‌صورت محلول در آب» نیز توانسته نزدیک به ۳ درصد از کل وزن صادراتی و حدود ۲ درصد از کل ارزش صادرات را در کارنامه صادراتی به نام خود ثبت کند. درصد تغییرات صدور این کالا نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی رشد بیش از ۶ درصدی و به لحاظ ارزشی رشد نزدیک به ۳ درصدی را نشان می‌دهد. «پلی اتیلن گرید فیلم با چگالی کمتر از ۹۴ درصد به جز نوع پودری» با سهم کمتر از نیم درصدی در وزن و سهم بیش از ۵/ ۱ درصدی در ارزش کل صادرات در ردیف ۱۵ قلم کالای عمده صادراتی قرار گرفته است. آمارها نشان می‌دهد صدور این کالا نسبت به مدت مشابه سال قبل، افت وزنی نزدیک به ۳۲ درصدی و افت ارزشی حدود ۲۹ درصدی را تجربه کرده است. «قیرنفت» هم سهم حدود ۳ درصدی در وزن و سهم بیش از ۵/ ۱ درصدی در ارزش را به خود اختصاص داده است. صادرات این کالا نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد وزنی ۵/ ۱۳ درصدی و افت ارزشی نزدیک به ۴ درصدی را تجربه کرده است. سهم وزنی بیش از یک درصدی و سهم ارزشی حدود ۵/ ۱ درصدی از کل صادرات نیز حاصل صدور «آهن و فولاد غیر ممزوج به اشکال ابتدایی (غیر از شمش)» در ۱۱ ماه منتهی به سال‌جاری است. صادرات این کالا در مدت زمان مذکور نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد به لحاظ وزنی رشد بیش از ۶۸ درصد و به لحاظ ارزش رشد ۶۹ درصد را در صدور کالای مذکور شاهد بوده‌ایم. در مجموع فهرست ۱۵ قلم اول کالاهای صادراتی ایران از «فرآورده نفتی بودن» ۶ قلم از اقلام عمده حکایت دارد.