• امروز : جمعه - ۲۹ تیر - ۱۴۰۳
  • برابر با : Friday - 19 July - 2024
کل اخبار 7254اخبار امروز : 0
6

ایلنا از تأثیر مصوبه اخیر نمایندگان مردم بر بازار گزارش می‌دهد؛رئیس خانه صنعت،معدن و تجارت فارس: مجلس یازدهم توانایى عبور اقتصــاد کشور، از بحران ندارد/ فعالیت‌هاى نمایندگان بیشتر احساسى است

  • کد خبر : 31775
  • ۲۶ آذر ۱۳۹۹ - ۹:۲۸
ایلنا از تأثیر مصوبه اخیر نمایندگان مردم بر بازار گزارش می‌دهد؛رئیس خانه صنعت،معدن و تجارت فارس:  مجلس یازدهم توانایى عبور اقتصــاد کشور، از بحران ندارد/ فعالیت‌هاى نمایندگان بیشتر احساسى است

مصوبــه مجلــس یازدهــم که هــدف نهایى آن لغــو اجراى پروتــکل الحاقــى اســت، در همان ســاعات اولیه تاثیــر خود را روى بازارها گذاشــت و قیمت دلار را تــا کانال ۲۶ هــزار تومان بالا بــرد. به گزارش ایلنا مجلس یازدهم با شــعار حمایت از معیشــت مردم روى کار آمــده، اما در چند ماهى که از فعالیت آن […]

مصوبــه مجلــس یازدهــم که هــدف نهایى آن لغــو اجراى پروتــکل الحاقــى اســت، در همان ســاعات اولیه تاثیــر خود را روى بازارها گذاشــت و قیمت دلار را تــا کانال ۲۶ هــزار تومان بالا بــرد.

به گزارش ایلنا مجلس یازدهم با شــعار حمایت از معیشــت مردم روى کار آمــده، اما در چند ماهى که از فعالیت آن مى گذرد، نه تنها هیچ اقدامى برای این شعار خود نکرد، بلکه با این مصوبه عملا معیشت مردم را به طور مســتقیم بیــش از پیش به خطر انداخته اســت. این در حالى است که دولت به صراحت با این مصوبه مخالفت کرده اســت.

آن طــور که شــرفى عضو هیئــت نمایندگان اتــاق بازرگانــى فــارس مى گویــد: متاســفانه آن قــدر اقتصاد ایــران ضربه‌پذیر اســت که با یک حرکت سیاســى به انفعال کشــیده مى شود.

ســهراب شــرفى در گفت و گو با ایلنا با بیان اینکــه در شــرایط فعلى اقتصاد کشــور ایــران به دلیل سیاســى بودن به ســرعت تحت تاثیر جــزر و مد‌هاى بین‌المللى و اتفاقات قــرار مى‌گیرد، مى‌افزاید: اگرچه بنــد ناف اقتصاد کشــور به شــعارها و عملکردها و رفت و آمدهــاى سیاســى متصل اســت، بنابرایــن اتفاقات و افزایــش و کاهش نرخ‌ها در این شــرایط امرى اجتناب ناپذیــر اســت و در نهایت باعث مى شــود که جامعه به ایــن رخدادهــا واکنش نشــان دهــد.

او مــى افزاید: بى شــک نبود یک سیستم نرم افزارى و مغز افزارى در اقتصاد سبب شده تا با مشکلات متعددى مواجه شویم.

رئیس خانه صمت فارس با اشــاره به اینکه تصمیمات خلق الساعه و جزیره‌اى دولت سبب شده تا هر اتفاقى که در هر گوشه دنیا رخ دهد به ســرعت بر اقتصاد کشــور تاثیر بگذارد، تصریح مى کند: تمام این عوامل ســبب شــده تا اقتصاد ایران با بحران ژرف نگرى مدیران اقتصادى مواجه شود.

دولت هیچ برنامه خاصى در حوزه کنترل نرخ تورم ندارد

او با اشــاره به اینکه در حــال حاضر دولت هیچ برنامه خاصى در حوزه کنترل نرخ تورم ندارد و مدیریت منابع نتوانسته موفق عمل کند، مى گوید: عدم مدیریت منابع در حوزه هاى مختلف سبب شده تا اقتصاد کشور ضربــه پذیر شــود به طورى کــه تمام این مــوارد ارتباط تنگاتنگى با نداشتن دانش کافى بدنه دولت دارند.

عضو اتاق بازرگانى فارس در ادامه با اشــاره به اینکه در حال حاضر نمى‌توان انتظار زیادى از مجلس داشــت مى افزاید: ذکر این نکته ضرورى اســت که با گذشــت بیــش از چند مــاه از فعالیــت دور یازدهــم مجلس اما شــاهدیم که هنــوز تکلیف خانه ملت بــا جامعه و حتى پارلمان هم مشخص نیست، این در حالى است که هنوز مجلس نتوانســته در یک هدف معین گام بردارد.

فعالیت هاى مجلس یازدهم احساسى است

شرفى با اشــاره به اینکه متاســفانه عملکــرد اقتصادى مجلس یازدهم نســبت به ادوار گذشته بســیار کمتر است بیان مى کند: به نظر مى رســد فعالیت هاى مجلس یازدهم بیشتر احساسى است تا کاربردى.

رئیــس خانه صمــت فارس بــا بیان اینکــه هنوز نماینــدگان مجلس تکلیف‌شــان را با جامعــه اقتصادى، کارآفرینان ومشکلات اصولى اقتصادى مشخص نکرده‌اند مــى افزاید: در حــال حاضر هیــچ صــدا و گفتمانى از مجلس شــنیده نمى شود به طورى که شــواهد بیانگر این موضوع اســت که مجلس یازدهم توانایى برای عبور اقتصــاد کشور، از بحران ندارد.

مجلس

عضو اتــاق بازرگانى فارس با اشــاره به اینکه متاسفانه مجلس یازدهم با گذشت چند ماه از فعالیتش هنوز یک گام کوچک نتوانســته بردارد، مى افزاید: مجلس یازدهم حتى نتوانســته تورم را مهار کنــد؛ بنابراین تا زمانى که مجلس بــا چنین رویکردى فعالیت داشــته باشــد نمى توان انتظار بهبود را داشته باشیم.

رئیس کمیسیون گردشگرى اتاق بازرگانى فارس با اشــاره به اینکه وقت خریدن مجلس براى یکدست کــردن دولت در انتخابــات آینده به هیچ وجــه قابل پذیرش نیســت، مى گوید: در حال حاضر نمى توانیم براى رقم خوردن یک ســرى اتفاقات در آینده نســبت به مسائل بــى تفاوت باشــیم.

رئیس خانه صمت فــارس در ادامه با اشــاره به اینکه مدت زیادى طول مى‌کشــد تا دولت بعدى شکل بگیرد ادامه مى دهد: نباید فراموش کرد که زمان از دســت رفته را به هیچ‌وجه نمى توان بازگرداند به طــورى که نباید تمام امکانات و زمان‌ها را براى فرصت سوزى به کار گیریم.

پذیـرش برجـام باعـث شـد بسـیارى از دستورات را بپذیریم

علــى رضا پاک فطرت نماینده شــیراز و زرقان در مجلــس هم در گفــت و گو با ایلنا با اشــاره به اینکه متاســفانه پذیرش برجام در ۷ ســال گذشته باعث شد بســیارى از دســتورات را بپذیریم، مى افزاید: این مهم سبب شد تا دیگر کشورها گستاخ تر شوند و کشور ایران را در بخش سیاسى تضعیف کردند.

نماینده شــیراز و زرقان در ادامه با اشاره به اینکه متاسفانه دیگر کشورها، ایــران را به بدترین شــکل تحریم کردنــد مى گوید: در حال حاضر کشــور ایــران به هیچ عنوان نمــى تواند به دیگر کشورها نفت صادر کند.

وى با اشاره به اینکه دیگر کشورها اجازه بازگشت ارز به تجارایرانى را نمى‌دهند مى گوید: متاسفانه کوتاه آمدن مجدد معنى جز ذلت ندارد.

تحریم ها تاثیرى در کاهــش و افزایش نرخ دلار ندارد

عضو کمیســیون عمران مجلس با اشاره به اینکه تحریم ها چندان تاثیرى در کاهــش و افزایش نرخ دلار ندارد، مــى گوید: بى شــک مشــکلاتى که در داخل کشــور وجــود دارد باعث شــدند تا نــرخ دلار افزایش و کاهش یابد.

عضو مجمع نمایندگان فارس با اشــاره به اینکه دلار در دســتان دولت است به طورى که دولت مى تواند در شرایط فعلى با وارد کردن دلار به بازار نرخ آن را به زیر ۲۰ هزار تومان کاهش دهد، مى‌افزاید: اما متاســفانه دولت این اقــدام را انجام نمى دهد.

پاک فطرت با اشــاره به اینکه دولت متاســفانه در زمان هایى که قرار اســت به مردم مسائلى را عنوان کند اقدام به کاهش و افزایش نرخ دلار مى کند مى گوید: به نظر مى رسد کشــور در مسائل سیاسى تند حرکت مى کند و منافع کشــور را فداى منافع شــخص و جناح مى کند که این امر یک خیانت بزرگ به کشــور است.

لینک کوتاه : http://www.iranhim.ir/?p=31775

برچسب ها

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.